Månadsmöte torsdag 31 mars kl 13-16

Månadsmöte torsdag 31 mars kl 13-16

Arkitekt Erik Jarlöv på Urban Design berättar bland annat om kraftverket i Venedig som klätts in med solceller.
Illustration: Urban Design


Kalenderinbjudan sänds i separat mail.

Program
13.00  Bakgrund; Klimatneutrala städer kopplat till Digital Tvilling-konceptet

Våra projekt kopplade till Klimatmålen – så långt har vi kommit
13.15  Projekt #1: Digital Tvilling av fastigheter, kontor, utställningslokaler och storskaliga modeller – ett nytt mötes- och planeringskoncept
13.20  Projekt #2: Flöden; logistik, mobilitet och e-handel
13.25  Projekt #3: Flöden; energi, vatten, värme, avfall och återbruk

Presentationer
13.30  Erik Jarlöv och Ricard Aronsson, Urban Design samtalar om stadens energiflöden, från det stora perspektivet ner på detaljnivå. De börjar med energinätet i stadsskala: Prosumer Heat Network Helsingfors, mellanlandar i Venedig – solcellsinklädnad av ett kraftverk och går sedan ner på brukar-/ producentnivå.
13.45  Alexander Ståhle, Spacescape visar och diskuterar urbana analyser och Placetoplan, en dialogplattform för stadsplanering.
14.00  Zero City – Rethinking mobility in European cities – by and for the Citizens. Intendent Lars Paulsson på Tekniska museet berättar om utställningen tillsammans med Petter Hauffman, Ucity som också demonstrerar utställningsstadens digitala tvilling byggd i Unreal.

14.15  Paus och bensträckare
14.30  Frågor från presentationerna och paneldiskussion
15.45  Summering av dagen, så här går vi vidare.
16.00  TACK för idag!