Månadsmöte torsdag 24 februari kl 13-16

Månadsmöte torsdag 24 februari kl 13-16

På mötet presenterar Kristoffer Jeppsson på Nordic BIM Group en digital tvilling.
Där finns möjligheten till digitala möten i en gemensamhetslokal på Reimersholme via metaversum.
Bilden visar en exteriör i Twinview / AltspaceVR från projektet.
Illustration: DTSC

.

Kalenderinbjudan sänds i separat mail.

Program
13.00 Bakgrund; Klimatneutrala städer kopplat till Digital Tvilling-konceptet Nina Borgström, Tyréns
Logistikdatalabbet/Fastighetsdatalabbet. Vanja Carlén Lindholmen och Joakim Eriksson, RISE

Våra projekt kopplade till Klimatmålen
13.20 Projekt # 1: Digital Tvilling av kontor, utställningslokaler och storskaliga modeller – Ett nytt mötes- och planeringskoncept. Teknikerna som möjliggör storskaliga digitala tvillingar kombinerat med sociala VR-plattformar och BIM-modeller. Hur vi kopplar BIM och punktmolnsmodeller till Unreal, Twinmotion, Open CitiesPlanner, Twinview, Metaverse och altspace VR – Så här långt har vi kommit. Kristoffer Jeppson, Nordic BIM Group (fd Nolliplan) och Tomas Bendz, Around The Corner

13.45 Projekt # 2: Flöden; logistik, mobilitet och e-handel. Logistikdatalabbet är en neutral arena för att utforska datadriven inovation inom transport- och logistiksektorn för att ta tillvara på möjligheterna som digitalisering och tillgängliggörandet av data ger. Projektledare för labbet Vanja Carlén och hennes kollega Anders Forsberg från Lindholmen/Closer berättar mer.

14.00 Projekt # 3: Flöden; energi, vatten, värme, avfall och återbruk. Håkan Engman, Bentley berättar om visioner och tillgängliga visualiseringslösningar för stadens metabolism (flöden) tillsammans med Mikael Miglis, ABB, Susanne Hedblom, Nuuka Solutions, Tomas Esselin, Stockholm Exergi och Magnus Sjöstrand från Envac.

14.15 Paus och bensträckare
14.30 Frågor från presentationerna
14.35 Presentation av Workshop och beskrivning av uppgiften. Diskussion, dokumentation, syfte och mål med workshopen, grupper och frågeställningar
14.45 Workshop i grupper
15.10 Återsamling med dialog kring frågorna – moderatorer bidrar från respektive grupp.
15.45 Summering av dagen, så här går vi vidare.
16.00 TACK för idag!