Donera

Donera

Upprop för Digital Twin Sustainable Cities Insamlingsstiftelse, DTSC

Pengar som kommer in efter detta upprop ska tillföras den nybildade insamlingsstiftelsen med namnet Digital Twin Sustainable Cities Insamlingsstiftelse.

Stiftelsens ändamål är att samla in och tillgängliggöra medel och lösningar till förmån för hållbar digitalisering inom samhällsbyggnadssektorn kopplat till de Globala målen för hållbar utveckling.

DTSC verkar för sitt ändamål genom att ekonomiskt och volontärt stödja olika projekt med denna inriktning. Anslag kan avse såväl planering som genomförande av projekt.

Fokus ska vara på svenska intresseområden som visar hur moderna tekniker, tjänster och tillvägagångssätt kan skapa samhällsnytta både lokalt och globalt.

Medlen och lösningarna används exempelvis till projekt inom området samt kunskapsöverföring kring ‘Digitala Tvillingar för smarta städer’ genom svenskt och internationellt utvecklings­samarbete, gränsöverskridande informationsspridning, utbildning, standardisering, nya affärsmodeller, testbäddar, upphandlingsförfaranden och opinionsbildning.

Ditt bidrag – litet som stort – är välkommet! Kontakta oss via mejl på info@dtsc.se.

Vi ska så snart det är möjligt ansöka om ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll.

Henric Millde med styrelse