Digital Tvilling

Digital Tvilling

Enkelt uttryckt är en digital tvilling en digital kopia av verkligheten. Den kan användas för många olika syften och DTSC fokuserar på utveckling för hållbarhet i städer.

En digital tvilling kan visualiseras i exempelvis en karta, en tredimensionell modell eller en virtuell värld. På så sätt kan en mängd fakta göras överskådlig och förståelig.

Arbetsmetodik digital tvilling – Examensarbete av Louis Bewa och Magdalena Hempel