Projekt

Projekt

För närvarande bedrivs dessa projekt inom DTSC:

  • BIM genom hela livscykeln
  • CIM genom hela livscykeln
  • Digital tvilling för en organisation
  • EXPO 2030: utställning och affärsmodeller för Digital Tvilling

I projekten arbetar vi med byggnader och flöden inom stadens metabolism: logistik, mobilitet och e-handel, värme, energi, vatten, avfall, återbruk med mera.

Nationell hubb för Digital Tvilling i samhällsbyggnad

Formas har beslutat att bevilja projektet Nationell Hubb för Digital Tvilling finansieras i utlysningen Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken. Projektet är planera att pågå från 1 juni 2023 till 1 juni 2025.

I projektet deltar RISE, Digital Twin Sustainable Cities – DTSC, Digital Twin Cities Centre, Sweco, Sokigo, Linköpings Universitet, Sveriges Allmännytta, SKR samt kommuner: Malmö, Eskilstuna, Sundsvall, Region Gotland, Ludvika och Värmdö.

Kort om DTSCs tidigare arbete

Våren 2021: Vi undersökte om konceptet Digital Tvilling kunde stötta arbetet med städernas klimatkontrakt

Hösten 2021: Arbete kring förutsättningar för national hubb för Digital Tvilling

Våren 2022: Hur formas samarbete och med vilken typ av aktörer

Hösten 2022: Bygga modeller och testbäddar – exempeldemonstratorer – för att skapa Digitala Tvillingar

Våren 2023: Exempeldemonstratorer, Nationell Hubb för Digital Tvilling