Projekt

Projekt

För närvarande bedrivs dessa projekt inom DTSC:

Projekt # 1: Digital Tvilling av fastigheter, kontor, utställningslokaler och storskaliga modeller
Arbetsgruppen utvecklar modeller och metodiker för Digital Twin Sustainable Cities fokuspunkter såsom skanning, punktmolnshantering, 3D-/BIM-modellering, kvalitetssäkring och anslutning till Metaversum. Arbetsgruppen tillämpar metoderna i praktiken och producerar de projekt som stiftelsen avser genomföra. Arbetsgruppen sköter även lagring av data till stiftelsens plattformar på både fastighets- och stadsnivå samt kopplar modell med sensorer samt befintliga plattformar som erhåller realtidsdata. Även utbildning i arbetsgruppens metodiker är en viktig del för internt kunskapsutbyte.

Projekt # 2: Flöden; logistik, mobilitet och e-handel

Projekt # 3: Flöden; energi, vatten, värme, avfall och återbruk

Projekt # 4: Affärsmodeller för Digital Tvilling