Månadsmöte torsdag 27 januari kl 13-16

Månadsmöte torsdag 27 januari kl 13-16

Arkitekt Mats Fahlander på Fahlander Arkitekter ligger bakom VRAK – Museum of Wrecks.
Han berättar på mötet om arbetet med museet och BIM-modellen. Bilden visar en interiör från museet.
Foto: VRAK – Museum of Wrecks

.

Kalenderinbjudan sänds i separat mail.

Program
13.00 Fastighetsdatalabbet, Klimatneutrala städer kopplat till Digital Tvilling-konceptet, Ny Stiftelse, Organisation och Affärsmodell
13.20 Förslag teman våren 2022
13.30 Exempel från RISE och deras arbete med digitala tvillingar samt bakomliggande tekniker som möjliggör storskalighet – Anton Gustafsson, RISE
13.40 Sociala VR-plattformar och BIM-modeller. Tomas Bendz, Around the Corner visar hur BIM och punktmolnsmodeller kopplas till Metaverse
14.50 Hobbylokalen på Reimersholme och Huvudkontor i Solna i Twinview, Kristoffer Jeppsson, Nordic BIM Group (f d Nolliplan)
14.00 Arkitekten bakom VRAK – Museum of Wrecks, berättar om arbetet med museet och BIM-modellen. Mats Fahlander, Fahlander Arkitekter
14.10 Sammanfattning presentationer, Kristoffer Jeppson, Nordic BIM Group

14.15 Paus och bensträckare
14.30 Frågor från presentationerna
14.35 Presentation av Workshop och beskrivning av uppgiften. Diskussion, dokumentation, syfte och mål med workshopen, grupper och frågeställningar
14.45
Workshop i grupper
15.10 Återsamling dialog kring frågorna – moderatorer bidrar från respektive grupp.
15.45 Summering av dagen, så här går vi vidare.
16.00 TACK för idag!