Månadsmöte torsdag 28 april kl 13-16

Månadsmöte torsdag 28 april kl 13-16

I nya utställningen Zero City utmanar Tekniska museet besökarna att kavla upp ärmarna, utforska och upptäcka.
Vad kan göras här och nu för att förändra staden med målet att nå nollutsläpp? Foto: Anna Gerdén, Tekniska Museet


Kalenderinbjudan sänds i separat mail.

Program
13.00  Bakgrund; Klimatneutrala städer kopplat till Digital Tvilling-konceptet

Våra projekt kopplade till Klimatmålen
13.10  Projekt #1: Digital Tvilling av fastigheter, kontor, utställningslokaler och storskaliga modeller
13.15  Projekt #2: Flöden; logistik, mobilitet och e-handel
13.20  Projekt #3: Flöden; energi, vatten, värme, avfall och återbruk
13.25  Projekt #4: Affärsmodeller för Digital Tvilling

Presentationer
13.30  Monica Ek, Lindholmen Science Park/Visual Arena presenterar ett smörgåsbord av initiativ kring Digitala Tvillingar från Göteborg med exempel från Visual Arena, Chalmers, Göteborgs stad och Universeum
13.50  Joakim Eriksson, Rise samlar aktörer från Stockholm som presenterar visualiseringslösningar: Rise, KTH, Stockholms stad, ElectriCITY, Hållbara Reimersholme och Tekniska museet
14.10  Adi Hadzic, Building Point
 presenterar en Virtual Reality/Augmented Reality-monter på Svenska mässan

14.20  Paus och bensträckare
14.30  Frågor från presentationerna, genomgång av workshops och val av grupper
14.45  Workshops i utbrutna zoomrum (#1, 2, 3, 4)
15.30  Presentation av resultat från workshopgrupperna
15.55  Summering av dagen, så här går vi vidare.
16.00  TACK för idag!