Månadsmöte torsdag 25 augusti kl 13-16

Månadsmöte torsdag 25 augusti kl 13-16

I samarbete med Norrköpings kommun, Visual Sweden och Around The Corner har Sweco Sverige initierat ett projekt för att börja utforska om och hur Metaversum kan tillföra ett ökat värde i medborgardialog. En första Proof of Concept har utvecklats och det är en simuleringsmodell av Magnentus Tower i Norrköping. Upphovsrätt: Around the Corner


Kalenderinbjudan och zoomlänk sänds i separat mail.

Program

13.00  Höstens projekt kopplade till klimatmålen

13.15  Arbetsmetodik vid framtagande av digital tvilling för befintlig byggnad
Magdalena Hempel och Louis Bewa, Ramböll

13.30  Digital Tvilling – tankar kring nuläget
Nicolas Waern, Winniio

13.45 Digital Tvilling av Linköpings Universitet och Magnentus Tower i Norrköping
Tomas Bendz, Around The Corner

13.55  Energi- och mobilitetsflöde i Unreal-motorn för Zerocity
Petter Hauffman, Ucity

14.05  Kistas Digitala Tvilling
Joakim Eriksson och Anton Gustafsson, RISE

14.20 Paus och bensträckare

14.30  Frågor från presentationerna och genomgång av workshops

14.45  Workshops i utbrutna Zoom-rum

15.30  Presentation av resultat från workshop-grupperna

15.55  Summering av dagen, så här går vi vidare

16.00  TACK för idag!