Månadsmöte torsdag 27 oktober 13-15

Månadsmöte torsdag 27 oktober 13-15

Kom samman med den digitala tvillingen som mötesplats.
Bild: Visual Arena


Zoomlänk till mötet: https://us02web.zoom.us/j/86538140073

Program
13.00  Höstens projekt kopplade till klimatmålen
13.15  Seminarium: Visualisering av energi, vatten, värme, avfall och återbruk i en digital tvillingmodell för en svensk stad. I panelen: Gustaf Svensson – RenBloc, Susanne Hedblom – Nuuka Solutions, Christer Boberg – Stockholm Exergi, Mikael Miglis – ABB, med flera. Moderatorer: Erik Jarlöv – Urban Design och Petter Hauffman, Ucity.

14.00 Paus och bensträckare

14.10  Diskussion
14.55  Summering av dagen, så här går vi vidare
15.00  TACK för idag!

Kommande månadsmöten
Torsdag 24 november och 8 december kl 13-16.


Visualisering av energiflöde i en stadsdel

Hantering av avfall, vattenrening och produktion av el är exempel på produkter och tjänster som samhället efterfrågar. Att tillhandahålla dessa var för sig innebär höga kostnader. Men genom att låta infrastrukturerna samverka, i kombination med fjärrvärme, erhålls ett för staden resurs- och kostnadseffektivt system. Vår vision är att förädla detta system och samtidigt generera energi som kan användas till att värma stadens bebyggelse.

De kopplingar och samband som finns mellan stadens infrastuktur för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biogas, vatten med mera är komplicerade. För att höja kunskapsnivån behövs pedagogiska och lättanvända verktyg som illustrerar hur det fungerar.

En viktig grund är vilka frågor som bör lösas på byggnads-, områdes- respektive stadsnivå. Det handlar om att undvika suboptimering och hitta lösningar som optimerar helheten.

Verktyget som vi avser att utveckla ska på ett pedagogiskt sätt beskriva hur stadens infrastruktur fungerar i dagsläget. Detta ligger sedan till grund för hur infrastrukturen kan uvecklas för att möta samhällets framtida behov.

I princip består alla fjärrvärmesystem i Sverige av några av dessa byggstenar:
– Kraftvärmeverk som eldas med biobränsle (rester från skogsbruk och skogsindustri).
– Kraftvärmeverk som eldas med avfall (spillvärme från avfallsdestruktion)
– Kraftvärmeverk som eldas med fossil gas.
– Stora värmepumpar som tar vara på energi i reningsverk.
– Spillvärme från industrier.
– Spetspannor som använder biobränsle (pellets eller bioolja).
– Spetspannor som använder fossil olja.

Till detta kan man lägga ytterligare byggstenar, exempelvis:
– Sätta CCS på kraftvärmeverken (bio-CCS/avfalls-CCS).
– Ta vara på spillvärme från en datahall.
– Tillverka vätgas och ta vara på spillvärme.
– Sortera bort plast ur avfallet.
– Installera solvärme.
– Jobba med laststyrning av fjärrvärmecentraler i byggnader.
– Installera värmelager (dygn/vecka/säsong).

Vi utgår från exemplet ovan 27 oktober. Kom med och diskutera i seminarieform på vårt månadsmöte.

Tisdagsmöten
Vi bygger sedan vidare på våra modeller, tisdagar kl 8-9. Zoomlänk höstens alla tisdagsmöten: https://us02web.zoom.us/j/88407557177.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.