Framtidens klassrum via 3D – workshop #3 fredag 31 maj kl 13-15

Framtidens klassrum via 3D – workshop #3 fredag 31 maj kl 13-15

Lärande via 3D kan ske på många sätt

.

Välkommen till nästa möte i en samtalsserie om användning av 3D-miljöer som ett dynamiskt och digitalt pedagogiskt verktyg. Under våren utforskar vi 3D-teknologin och diskuterar hur den kan förnya lärandet.

Program

13.00  Introduktion
En presentation av den nationella hubben för digitala tvillingar och DTSC.

13.10  Introduktion till workshop
Verksamheter som framgångsrikt har använt 3D-miljöer i utbildningssyfte och för produktionsändamål berättar om sina erfarenheter:

  • Academedia, fysiksalen utbildning i 3D på Unreal-motorn – Nicolas Waern, WINNIIO
  • Tekniktillämpningar, utbildning i installations- och fastighetsbranschen – Gösta Körlof, Installationbranschens utbildningsbolag INSU
  • Ett Erasmusprojekt har provat att låta eleverna simulera användning av en dyr och komplicerad printer i VR – Sweta Lyer, Högskolan i Borås

Från tidigare har vi med oss moderatorn Elaine Börjesson från Högskolan i Borås som diskuterar vidare kring dagens frågeställning med dagens tidigare presentatörer:

  • Annika Emanuelsson och Annie Bergh – Malmö stad
  • Lena Thornéus och Emma Almingefeldt – Högskolan i Borås
  • Lärare och elever från Nackademin och Academedia tillsammans med Digital Twin Sustainable Cities

Kort paus

14.00 Workshop i utbrutna zoom-rum
Fokus är på hur vi kan utforma undervisningen med 3D-teknologi. Diskussion kring lämpliga tillvägagångssätt och nödvändiga kunskaper.

  • Hur kan elever, besökare och personal praktiskt tillämpa sina kunskaper genom relevanta utbildningsmoment inom 3D och AI?
  • Hur skapar vi själva tillämpningen i den pedagogiska situationen som fokus?
  • Vad är lämpligt att göra? Vad behöver vi utbilda, vad kan vi använda?
  • Elever och personal behöver få öva i tillämpade exempel – vad kan jag göra?

14.30  Diskussion och avslutande summering
En öppen diskussion där deltagarna har möjlighet att dela med sig av frågor, erfarenheter samt funderingar om nästa steg.

14.50  Vi rundar av dagen och ser fram emot fortsatta samarbeten

Zoomlänk till mötet
https://us02web.zoom.us/j/83375730678?pwd=23gukkOa0PJan8q15sSnIEYOoo4QY.1

Arrangörer: Digital Twin Sustainable Cities Insamlingsstiftelse i samverkan med Nationell hubb för digital tvilling, INSU, Högskolan i Borås och Nordic Metaverse Alli